Shinkansen
Shinkansen

Shinkansen är världens första snabbtåg. Ordagrant betyder Shinkansen “nya stambanelinjen” men den kallas ofta på engelska för “the bullet train” på grund av sin höga hastighet. 0 Series Shinkansen togs i drift 1964 lagom till OS i Tokyo. Redan denna första versionen av Shinkansen kunde komma upp i hastigheter på 220 km/h, vilket faktiskt är 10km/h snabbare än dagens SJ2000/X2000. De sista 0 Series-tågen pensionerades 2008 och dagens Shinkansentåg åker så fort som i 320km/h som snabbast.

Trots att Japan får sin beskärda del av både jordbävningar och tyfoner har inget Shinkansen-tåg någonsin varit inblandad i någon utspårning- eller kollisionsolycka som orsakat dödsfall – om man inte räknar med en och annan björn som strukit med längs banan längst i norr.

Maglev-Shinkansen

Maglev-Shinkansen (MLX01-901) på testbanan i Yamanashi

Nästa generation Shinkansen är s.k. maglevtåg (magnetisk levitation) som kommer att köra i uppemot 500 km/h på helt nya spår vars konstruktion just nu pågår för fullt. Första sträckan, mellan Tokyo och Nagoya beräknas dock inte tas i bruk förrän 2027, medan sträckan mellan Tokyo och Osaka väntas stå klar först ca 2045.

För att göra sträckan så kort som möjligt kommer tåget att gå nästan raka vägen mellan Tokyo och Nagoya. Att det ligger några bergskedjor på vägen avskräcker inte de japanska ingenjörerna – hela 86% av sträckan, dvs.  246 km, kommer att gå genom tunnlar.

Resor där vi åker med Shinkansen

Publicerad: . Senast uppdaterad: . (c) Japanexperterna.se