Cookies

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Enligt denna förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 ställs det krav på att alla besökare på webbplatser som använder cookies skall informeras om detta. Denna webbplats använder cookies för att utvärdera hur sidorna används, till exempel genom att hålla koll på hur många sidor en genomsnittlig besökare klickar sig fram till. Syftet är att förbättra upplevelse för våra besökare på hemsidan och på det sättet vidare utveckla våra resor till Japan. Vill du inte acceptera cookies så kan du ställa in detta genom att gå in din webbläsares inställningar. Det går också att radera redan sparade cookies.