Yamaguchi-gumi

Yamaguchi-gumi är Japans största yakuzagruppering, baserad i staden Kobe. Med över 25 000 medlemmar och årsinkomster som uppskattats av tidskriften Forbes vara upp mot $80 miljarder (USD) menar experter att detta är världens största kriminella syndikat.

Organisationen grundades i efterkrigstiden bland hamnarbetare i Kobe, på den tiden en av Asiens viktigaste hamnstäder.

Förutom prostitution, beskyddningsverksamhet, spelhallar och lånhajeri är även internetpornografi och fastighetsspekulationer stora inkomstkällor.

Yamaguchi-gumis nuvarande överhuvud heter Kenichi Shinoda, en fri man i Japan men som blivit målet för ekonomiska sanktioner från Washington.

Publicerad: . Senast uppdaterad: . (c) Japanexperterna.se