Shogun

Shogun

Shogun var en titel i bruk i Japan från Naraperioden till Edoperiodens slut. Shogun betyder helt enkelt general, och var från början inte en titel på en regent utan en hederstitel som gavs till krigsherrar som bekämpade Emishi-folket i norra Japan (oförkortat, seii taishogun, ung. general som besegrar barbarerna). Från Heianperioden och framåt kom ordet istället att avse en militärdiktaturs högste ledare.

Publicerad: . Senast uppdaterad: . (c) Japanexperterna.se