Jordbävningar i Japan

Jordbävningar i Japan

Vi som bor i Japan har vant oss vid plötsliga samtal från släkt i Sverige som undrar om allt står bra till. Faster kanske ringer på Skype för att oroat utbrista: “Det står i tidningen att det var en jordbävning utanför Tokyo!”. Svenska tidningar har en ovana att under nyhetstorka fylla på med kortfattade rapporter om jordbävningsaktivitet i landet långt där borta. Ofta är dessa artiklar direkt saxade från TT/Reuters och oftast avslutas de med frasen “ingen tsunamivarning har utfärdats”.

Vad är problemet då? Jo, i själva verket är det så mycket jordbävningar i Japan, varenda dag, att de flesta uppmärksammas överhuvudtaget inte ens på de lokala nyheterna. Bara under 2012 skedde över 30 000 jordbävningar i eller i närheten av Japan som registrerade minst 2,0 på momentmagnitudskalan (ofta felaktigt förväxlad med den äldre Richterskalan). 137 av dessa registrerade över 5,0 på samma skala. Rekordåret 2011 inträffade 718 jordbävningar med mer än 5,0 i magnitud. Detta är att jämföra med det största skalvet någonsin uppmätt i Sverige, Oslofjordskalvet 1904, som kom upp i magnitud 5,4.

Kobe efter jordbävningen 1995

Behöver man då vara rädd för jordbävningar i Japan? Nej, i regel inte. Väldigt få jordbävningar orsakar några som helst dödsfall då den japanska byggnadsstandarden är väldigt hög. Under 2000-talets första decennium var det endast fyra jordbävningar som orsakade fler än två dödsfall. Detta är ett resultat av att reglerna kring husbygge har successivt skärpts, allra senast efter jordbävningen i Kobe 1995 då alltför många krossades under dåligt byggda hus som inte kunde stå emot skakningarna.

Behöver man vara rädd för efterföljande tsunami då? Nej, inte rädd. Men om man befinner sig i kustnära områden ska man naturligtvis omedelbart röra sig bort från kusten om man upplever en större jordbävning.

Om det händer

Om man är med om en kraftigare jordbävning ska man under skalvet göra följande:

Om man är inomhus:
1) röra sig bort från fönster som kan gå sönder
2) söka skydd under ett bord, i en dörrkarm eller liknande
3) böja sig ner
4) skydda huvudet

Om man är utomhus ska man istället:
1) hålla sig undan från höga byggnader och andra strukturer varifrån föremål kan falla
Om man är nära kusten ska man efter skalvet röra sig bort ifrån kusten så snart man kan, om man inte kan få bekräftat att en tsunamivarning inte utfärdats.

Simulerade jordbävningar

För den som är intresserad av att uppleva hur en jordbävning känns finns det trygga och kontrollerade sätt att göra detta på i de flesta större städer. Exempel på anläggningar där man kan uppleva både tyfoner och jordbävningar är Kyoto City Disaster Prevention Center och Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park.

Publicerad: . Senast uppdaterad: . (c) Japanexperterna.se