Motoyu Ishiya

Foto: (c) Motoyu Ishiya 2013

Foto taget

ISO: 0

Slutartid: 1/INF

Brännvidd: 0