Resevillkor

Nedanstående villkor är de villkor som reglerar avtalet mellan resenären och Japanexperterna.

Japanexperterna utgår ifrån SRF:s allmäna resevillkor, som går att läsa här.

Nedan följer kompletterande resevillkor. I de fall att det finns motstridigheter mellan de kompletterande resevillkoren och SRF:s allmäna resevillkor gäller de kompletterande resevillkoren.

Adressändring

Resenären är skyldig att hålla Japanexperterna underrättade i fall av adressändring innan resans avgång.

Anmälan/betalning

En anmälningsavgift om 2000 SEK per resenär måste betalas in inom en vecka från att Japanexperterna bekräftat bokningen via e-mail. När anmälningsavgiften är betald är anmälan till resan bindande. Resterande belopp (dvs. resans pris minus anmälningsavgiften) måste vara Japanexperterna tillhanda senast 35 dagar innan resans avgång, annars räknas resan som avbokad. För bokningar som görs senare än 35 dagar innan en resas avgång måste hela beloppet betalas in omgående, efter mottagen bokningsbekräftelse.

Eventuella rabatter dras ej från anmälningsavgiften.

Avbeställning

Japanexperterna erbjuder inte avbeställningsskydd.

Avbokningsavgift:

Om avbokning sker:
91 dagar eller mer innan avresa: 50% av anmälningsavgiften
90-31 dagar innan avresa: 100% av anmälningsavgiften
30-15 dagar innan avresa : 50% av resans pris
14 dagar eller mindre innan avresa: 100% av resans pris.

Barnrabatt, etc.

För resor som inte har specifika barnpriser erbjuder Japanexperterna en rabatt på det ordinarie priset för barn vars 12:e födelsedag inträffar efter resans sista dag. Rabattens storlek varierar mellan olika resor men är i regel 1000 SEK – kontakta oss för närmare information.

Boka-tidigt-rabatt

Vid bokning minst 6 månader före resestart erbjuds 500 kr i rabatt (gäller ej skräddarsydda resor utan endast de färdiga rundresor som annonseras på hemsidan). Detta belopp dras från slutbetalningen, inte anmälningsavgiften. Rabatten går ej att kombinera med andra rabatter.

Enkelrumstillägg

Ett enkelrumstillägg tillkommer för resenärer som reser ensamma och inte önskar dela rum med annan resenär som reser ensam. Enkelrum erbjuds i mån av plats.

Försäkringar

Vi rekommenderar att du tecknar en heltäckande försäkring innan resan som ger fullgott skydd vid sjukdom, olycksfall och ev. hemtransport i samband med sjukdom eller skada.

Hotellinfo

Vi strävar efter att erbjuda de bästa hotellen och boenden i branschen. En fullständig förteckning över boenden för respektive resa skickas ut ca 30 dagar innan avresan om inget annat anges. Vid en guidad gruppresa har vi ingen möjlighet att lämna ut information om hotell eller andra boendeformer förutom det som står ovan.

Prisändring

Vi förbehåller oss rätten att ändra priset på resan med upp till 5% vid större förändringar av resans kostnader, till exempel vid valutasvängningar, om dessa inträffar senast 35 dagar innan avresa. Vid en prisändring meddelas alltid resenären så fort som möjligt, dock inte senare än 35 dagar innan avresa.

Resegaranti

Japanexperterna som en del av Japan Tours AB är baserade i Stockholm – därav följer att det är svensk konsumentlagstiftning som gäller när du köper en av våra resor. I praktiken innebär detta att utifall Japanexperterna plötsligt skulle gå i konkurs innan resans avgång kan man vända sig till svenska Kammarkollegiet där Japanexperterna (som en del av Japan Tours AB) har ställt erforderliga resegarantier. Kolla upp vår resegaranti hos Kammarkollegiet här.

Japanexperterna frånsäger sig ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som “force majeur”, till exempel naturkatastrofer.

Visum

Visum till Japan behövs ej för svenska medborgare eller medborgare av övriga EES-länder under Japans “Exemption of Visa program” för vistelser under 90 dagar. Om resenären ej är medborgare i Sverige eller annat EES-land faller ansvaret på resenären att förse sig med giltigt visum om sådant krävs. En komplett lista på länder vars medborgare ej behöver söka om visum finns här.
Japanska ambassaden i Stockholm kan nås på telefonnummer 08-661 88 20 för visumsfrågor.

Om resenären av någon anledning skulle vägras inträde till Japan faller ansvaret på resenären och ingen återbetalning sker.

Ändring av resans utformning

Japanexperternas resor är utformade på ett sätt som omöjliggör en garanti för att den förutbestämda resplanen följs till hundra procent. Resplanen, som den anges på hemsidan, etc., är alltid preliminär. Detta usträcker sig vanligtvis till att exempelvis en aktivitet förflyttas från en dag till en annan på grund av väderlek, etc., men kan även inbegripa större ändringar, exempelvis byte av hotell, restaurang eller transportmedel på grund av oförutsedda orsaker.